aAkshansh Rekhaon ki visheshtaye

Akshansh Deshantar Rekhaye Kya Hai – अक्षांश और देशान्तर की क्यों जरूरत है ?

अक्षांश और देशान्तर रेखाए क्या है ? अक्षांश रेखाओ की और देशान्तर रेखाओ की विशेषता क्या है ? अक्षांश और देशान्तर रेखाओ का प्रथ्वी पर क्यों होना जरुरी है ?